POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis pomoc-drogowa-wroclaw-24h.pl należy do Agaty Frydrych, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Transfer Agata Frydrych z siedzibą we Wrocławiu mieszczącą się przy ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, numer NIP: 8991173992, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej dalej Administratorem Serwisu

2. Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, określający także rodzaj używanych plików cookies i sposoby korzystania z nich, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Administrator Serwisu. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem w sposób inny niż opisany w § 3 Regulaminu Serwisu.

4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej w myśl RODO.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przestrzegania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej między stronami umowy.

6. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi Serwisu za pomocą Wizytówek i formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności formularza rejestracji, formularza do publikacji Wizytówek i formularza kontaktowego.

7. Podanie danych w formularzu rejestracji i publikacji Wizytówki jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora usługi opisanej w Regulaminie.

8. W przypadku Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (określonych w Regulaminie Serwisu jako „Pomoc Drogowa”), Administrator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych
b) prawo do poprawiania danych
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Przedsiębiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

11. Dane podane przez Użytkowników lub gromadzone automatycznie wykorzystywane są
w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu oraz jego
Użytkowników
b) monitorowania stanu sesji
c) dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika
d) analiz, badań i audytów Serwisu, w tym statystycznych i marketingowych.
15. Serwis korzysta z plików cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala Administratorowi Serwisu zapewnić Użytkownikowi wygodę korzystania z Serwisu poprzez zapamiętanie jego preferencji i ustawień technicznych.

12. Zgody na przechowywanie lub dostęp do plików cookies przez Administratora Serwisu Użytkownik udziela za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. W takiej sytuacji korzystanie z Serwisu może być jednak utrudnione.

13. Użytkownik może usuwać jednorazowo lub cyklicznie istniejące już pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z funkcji przeglądarki internetowej.

14. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są:
a) Administrator Serwisu
b) Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone publikująca swoją politykę prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Celem jest analiza statystyk ruchu w Serwisie za pomocą kodu śledzenia Google Analytics.
c) Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, publikująca swoją politykę prywatności pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php. Celem jest zarządzanie reklamami Serwisu w portalu społecznościowym Facebook i prowadzenie działań remarketingowych,

15. W logach serwera, na którym przechowywany jest Serwis, znajdują się zapytania przesyłane automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu: adres IP Użytkownika, data i czas logowania do serwera, informacje o typie używanej przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są w żaden sposób wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, służą natomiast administrowaniu Serwisem, a ich zawartość objęta jest należytą ochroną.

16. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych OVH Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław – w celu realizacji usług hostingu i zarządzania serwerem.

17. Administrator Serwisu nie odpowiada za zasady prywatności obowiązujące na stronach www, na które Użytkownik wchodzi poprzez linki potencjalnie umieszczone w Wizytówkach.

18. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres email: pomoc.czesci@gmail.com